top of page
White table at the new school at the blackboard.jpg

Inter-District Transfers

Comissió d'Educació

La Comissió d'Educació i Escola promou i treballa per:

 

1.  Crear escoles més integrades augmentant la representació BIPOC dels estudiants i del personal , alhora que es construeix un entorn escolar culturalment competent, inclusiu i equitatiu per a tothom. Mireu el panell de PREC sobre “ L'impacte de la raça i la segregació a les escoles del Piemont.

 

2. Incorporar un currículum culturalment sensible i antiracista a les escoles K-12.

 

3. Donar suport al districte i al consell escolar per garantir que s'apliquen tots els aspectes clau de la política d'equitat racial del PUSD .

Presidents de la comissió: Diana Lee i Leslie Gray

bottom of page