top of page
White table at the new school at the blackboard.jpg

Inter-District Transfers

Կրթության հանձնաժողով

Կրթության և դպրոցների կոմիտեն պաշտպանում և աշխատում է.

 

1.  Ստեղծեք ավելի ինտեգրված դպրոցներ՝ ավելացնելով BIPOC-ի ուսանողների և անձնակազմի ներկայացվածությունը , միաժամանակ ստեղծելով մշակութային իրավասու, ներառական և արդար դպրոցական միջավայր բոլորի համար: Դիտեք PREC-ի վահանակը « Ռասայի և տարանջատման ազդեցությունը Պիեմոնտի դպրոցների վրա: »

 

2. Կ-12 դպրոցներում ներառել մշակութային արձագանքող և հակառասիստական ուսումնական ծրագիր:

 

3. Աջակցեք շրջանին և դպրոցի խորհրդին՝ ապահովելու, որ PUSD ռասայական հավասարության քաղաքականության բոլոր հիմնական ասպեկտները իրականացվեն:

Հանձնաժողովի նախագահներ՝ Դիանա Լի և Լեսլի Գրեյ

bottom of page