top of page

آخرین خبرها

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.

کمپین برابری نژادی Piedmont پس از اعتراضات جورج فلوید راه اندازی شد. هدف ما تشویق جامعه پیمونت برای شرکت در اقدامات مستقیم ضد نژادپرستانه است. ما با سازمان ها و افراد متحد برای افزایش آگاهی در مورد نژادپرستی و حمایت از سیاست های عدالت و برابری نژادی کار می کنیم. حوزه های تمرکز اصلی ما عبارتند از: اصلاح پلیس، تنوع بخشیدن به شهر و رهبری آن، ترویج سیاست هایی که منجر به مسکن متنوع و مقرون به صرفه می شود، و ترویج ضد نژادپرستی در مدارس.

Helping Hands

جامعه و رهبری مدنی

oakland-and-piedmont-redlining.jpg

مسکن

Copy of IMG_5901.jpg

پلیس

Diverse Kindergarten

تحصیلات

bottom of page