top of page
Education

کمیته آموزش

کمیته آموزش و مدارس از موارد زیر حمایت می کند و تلاش می کند:

 

1.  ایجاد مدارس یکپارچه تر با افزایش نمایندگی BIPOC از دانش آموزان و کارکنان ، و در عین حال ایجاد یک محیط مدرسه ای شایسته، فراگیر و عادلانه برای همه. پانل PREC را در مورد " تاثیر نژاد و جداسازی بر مدارس Piedmont" تماشا کنید.

 

2. برنامه درسی فرهنگی پاسخگو و ضد نژادپرستی را در مدارس K-12 بگنجانید.

 

3. از هیئت مدیره ناحیه و مدرسه حمایت کنید تا اطمینان حاصل شود که تمام جنبه های کلیدی سیاست برابری نژادی PUSD اجرا می شود.

روسای کمیته: دایانا لی و لزلی گری

bottom of page