top of page

על PREC

קמפיין השוויון הגזעי של פיימונטה הושק בעקבות הפגנות ג'ורג' פלויד. המטרה שלנו היא לעורר את קהילת פיימונטה לעסוק בפעולות אנטי גזעניות ישירות. אנו עובדים עם ארגונים ויחידים בעלי ברית כדי להעלות את המודעות לגזענות ולתמוך במדיניות לצדק ושוויון גזעי. תחומי המיקוד העיקריים שלנו הם: רפורמה במשטרה, גיוון עירנו והנהגתה, קידום מדיניות המובילה לדיור מגוון ובמחיר סביר וקידום אנטי גזענות בבתי הספר.  

 

ל-PREC יש מבנה מנהיגות קולקטיבי. ועדת ההיגוי הנוכחית מורכבת מ: פיירוז עבדאללה, איירין צ'נג, לסלי גריי, איימי גריפית', שרה קרלינסקי, דיאנה לי וסוזי סטרובל.

bottom of page