top of page
White table at the new school at the blackboard.jpg

Inter-District Transfers

ועדת חינוך

ועדת החינוך ובתי הספר דוגלת ופועלת ל:

 

1.  צור בתי ספר משולבים יותר על ידי הגדלת ייצוג BIPOC של תלמידים וצוות , תוך בניית סביבת בית ספר מוכשרת תרבותית, מכילה ושוויונית לכולם. צפו בפאנל של PREC בנושא " השפעת הגזע וההפרדה על בתי ספר בפיימונטה.

 

2. לשלב תכנית לימודים מגיבה תרבותית ואנטי גזענית בבתי ספר ל-K-12.

 

3. תמכו במועצת המחוז ובתי הספר כדי להבטיח שכל ההיבטים המרכזיים של מדיניות השוויון הגזעי של PUSD מיושמים.

יושבי ראש הוועדה: דיאנה לי ולסלי גריי

bottom of page