top of page
SJM-L-BLMFLAG-0622-5_edited.jpg

ועדת מנהיגות קהילה ואזרחית

ועדת המנהיגות הקהילתית והאזרחית פועלת לגייס ולבחור מועמדים שחורים, ילידים ובעלי צבע לתפקידי מנהיגות בעיר פיימונטה.  ועדה זו גם מדגישה ותומכת בעבודה קהילתית המציגה את תרומות BIPOC ואת החיים בתוך פיימונטה.  אנו עובדים עם חברי קהילה כדי להעלות את השוויון הגזעי בעיר שלנו.  

יו"ר הוועדה: איימי גריפית'. **אנחנו מחפשים כרגע חבר קהילה שיצטרף לוועדת המשנה הזו. אנא שלח דוא"ל ל piedmontracialequity@gmail.com עם השאלות או העניין שלך. נשמח לקבל אותך!

bottom of page